سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > آنچه بیماران باید بدانند 
 
 

مبانی اسکن PET

اسكن PETاز طريق نشان دادن و اندازه گيري ميزان فعاليت متابوليك سلول هاي بافتي قادر است كه در مورد بيماري ها بدخيم، بيماري هاي مغزي و قلبي اطلاعات دقيق تري را در اختيار پزشك معالج شما قرار دهد و او را در تصميم گيري صحيح تر در مورد بيماري فعلي شما ياري دهد. 

مهمترین کاربرد های PET-CTدر بیماری های بدخیم، بیماری های ایسکمیک قلبی و بیماری های مغز است. PET-CTبیشترین کاربرد را در سرطان های ریه، کولون و رکتوم (روده بزرگ و انتهای آن)، لنفوم، پستان، ملانوم، مری، تومورهای سر و گردن، تیروئید، تخمدان، دهانه رحم و بیضه دارا می باشد.

کاربرد مهم دیگر PET-CTدر بیماری های قلبی است که می تواند با صحت بالا وضعیت خونرسانی دیواره قلب، زنده بودن عضله قلب و عملکرد آن را مشخص کند.  در بیماری های مغزی نیز در موارد اختلالات حافظه و آلزایمر و نیز در تعیین دقیق کانون تشنج جهت تشخیص و راهنمایی جراح (در صورت نیاز به مداخله جراحی در موارد تشنج های مقاوم به درمان) کاربرد دارد.

 

دستگاه PET  چگونه کار می کند؟

PETيك دستگاه پيشرفته تصويربرداري است كه تفاوت هاي عمده اي با ساير روش هاي تصويربرداري رايج دارد.  براي انجام اسكن PETلازم است مقدار اندكي از يك راديودارو كه عمدتاً قند ساده  نشاندار شده با يك ماده راديواكتيو است  به بدن شما تزريق گردد.

اين دارو در بدن شما توزيع مي گردد و هر كدام از بافتهاي بدن بر حسب ميزان فعاليت متابوليك خود آن را برداشت مي كند. بافتهايي كه متابولسيم بالايي دارند از جمله سلول هاي بدخيم و بافتهاي التهابي به شدت اين ماده را جذب مي كند در حاليكه در  بافتهاي آسيب ديده و از بين رفته از جمله در سكته هاي قلبي و بيماري هاي مغزي از جمله آلزايمر ميزان برداشت قند راديو اكتيو كاهش مي يابد.

دستگاه PETقادر است از طريق ثبت تشعشعات راديواكتيو توزيع دارو را در بدن شما ثبت كند. روش هاي تصوير برداري موجود از جمله CTاسكن عمدتاً بر بررسي ويژگي هاي آناتوميك ضايعات از جمله بزرگ شدگي، تغيير شكل غير طبيعي بافت ها و محل دقيق درگيري استوار است در حاليكه اسكن PETخصوصيات متابوليك و عملكردي ضايعات را بررسي مي كند. به همين دليل اسكن PETدر اكثر موارد قادر است بيماري ها را قبل از اينكه تغييرات آناتوميك آن ها در CT اسكن بروز كند از طريق نشان دادن تغييرات متابوليك و عملكردي آنها بيماري را در مراحل بسيار ايتدايي تر تشخيص دهد. به علاوه زماني كه هدف بررسي پاسخ به درمان مي باشد دستگاه PETقادر است بسيار زود تر از CTاسكن و يا MRIپاسخ و يا عدم پاسخ به درمان را نشان دهد.     

اسكن PETقادر است از طريق يررسي ميزان متابوليسم و سوخت و ساز بافت ها اطلاعاتي را در اختيار پزشك معالجتان قرار دهد كه از طرق ساير روش هاي تصويربرداري ممكن نيست. اسكن PETدر اكثر موارد قادر است بيماري ها را قبل از اينكه تغييرات آناتوميك آن ها در CT اسكن بروز كند از طريق نشان دادن تغييرات متابوليك و عملكردي آنها بيماري را در مراحل بسيار ايتدايي تر تشخيص دهد. لذا بيماري در مراحل بسيار ابتدايي كشف مي شود و احتمال پاسخ دهي به درمان بسيار افزايش مي ياب. به علاوه زماني كه هدف بررسي پاسخ به درمان مي باشد دستگاه PETقادر است بسيار زود تر از CTاسكن و يا MRIپاسخ و يا عدم پاسخ به درمان را نشان دهد.     

:Contact Information

Address: Dr. Masih Daneshvari Hospital, Dara'abad St., Niavaran St., Tehran, Iran
Tel:(+98) 21 27 122 712

:Bookmark Us On

Google+
Linkedin
Skype

Customer Services

FAQ
Contact Us
Site Map
 

Information

PET Scan Basic
PET/CT Basic
:PET Scan For
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد . Copyright © 2013 PETCT.IR Allright Reserved