دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
صفحه اصلي > PET/CT چیست? 
 
 

PETو CTدو روش استاندارد بررسی بیماری های بدخیم قبل از اخذ استراتژی درمانی و نیز بعد از شروع و تکمیل درمان می باشد

PET-CTدستگاهی است که امکان تصویر برداری همزمان از ویژگی های آناتومیک ضایعه (از قبیل محل دقیق، اندازه و شکل) و نیز تغییرات متابولیک آن را که عمدتا در سلولهای بدخیم با رشد سریع رخ می دهد فراهم می آورد. این روش قادر است که ضایعات با اندازه کوچک را از طریق PETکشف و از طریق CTمحل دقیق آن را مشخص کند. مزیت انجام همزمان دو روش بررسی در قالب یک روش و تکمیل آن در مدت زمان کوتاه   (30 دقیقه) PET-CTرا به یک روش مطلوب جهت بررسی بسياري از بيماري ها از جمله بیماری های بدخیم تبدیل کرده است. تصویربرداری به روش PET-CTاین امکان را به پزشک معالج می دهد که از طریق تلفیق خصوصیات آناتومیک و متابولیک ضایعه در یک نوبت بهترین استراتژی های تشخیصی و درمانی را در مناسب ترین زمان به کار گیرد.

 

:Contact Information

Address: Dr. Masih Daneshvari Hospital, Dara'abad St., Niavaran St., Tehran, Iran
Tel:(+98) 21 27 122 712

:Bookmark Us On

Google+
Linkedin
Skype

Customer Services

FAQ
Contact Us
Site Map
 

Information

PET Scan Basic
PET/CT Basic
:PET Scan For
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد . Copyright © 2013 PETCT.IR Allright Reserved