×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

ارتقاء مرتبه یک نفراز اعضای هیات علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

ارتقاء مرتبه یک نفراز اعضای هیات علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بیشتر
همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی(IPH)

همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی(IPH)

بیشتر
ارتقاء مرتبه یک نفر از اعضای هیات علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

ارتقاء مرتبه یک نفر از اعضای هیات علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بیشتر
بیستمین دوره کنگره انجمن هماتولوژی و مدیکال آنکولوژی ایران

بیستمین دوره کنگره انجمن هماتولوژی و مدیکال آنکولوژی ایران

بیشتر
تشخیص به موقع، درمان سرطان پروستات امکان پذیر شد

تشخیص به موقع، درمان سرطان پروستات امکان پذیر شد

بیشتر
درباره تکنولوژی PET-CT بیشتر بدانید

درباره تکنولوژی PET-CT بیشتر بدانید

بیشتر
ارائه۱۰مقاله فیزیسیست بالینی پت سی تی بیمارستان دکترمسیح دانشوری دراین کنگره

ارائه۱۰مقاله فیزیسیست بالینی پت سی تی بیمارستان دکترمسیح دانشوری دراین کنگره

بیشتر
به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری:

به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری:

بیشتر
تنظیمات قالب